BERRIAK

Arizmendik gaurtik dihardu etorkizunerako

Gabonetako oporretatik bueltan, Almen ikastola-gunean bildu da Arizmendiko ia profesional guztiak. Zehazki, 237 irakasle eta Zerbitzu Orokorretako langile. Eta haren zeregina konplexua bezain garrantzitsua izan da: oinarrizko hezkuntza-ildoei eta aukera metodologikoei buruzko lan teknikoa amaitzea, eta Konfiantzaren Pedagogiaren bidez garatu nahi duen pertsona-ereduarekin lotzea.

Jardunaldi horren aurretik, beste bi jardunaldi egin dira 2019-2020 ikasturte honen hasieran, zehazki, irailaren 2an eta 24an. Orduan, “Ametsak betetzeko daudelako!” dokumentua jorratu zen lehen bi kapitulu zabaletan: batetik, Arizmendin gertatzen ari den aldaketaren teoria azaltzen duen kontakizuna; eta, bestetik, hezkuntza-prozesu eraldatzaile baten bidez landu eta garatu nahi den pertsonaren eredua.

Ondoren, azaroaren 21ean, Arizmendiko gurasoen ordezkaritza handia bildu zen, kurtsoetako ordezkariak, familiek, beren ikuspegitik, Arizmendiren eraldatzeko proposamenak jaso behar dituen ekarpenak egiteko.

Aurretiko lan horri guztiari esker, ikastolan planteamendu egiaztatua lortu da eta erdigune teknikoa zehaztu ahal izan da, hau da, Konfiantzaren Pedagogia eskola-eremuan kudeatzeko modua eta horrek familiarentzat dituen ondorioak.

Urtarril honetako jardunaldiak, ikasturte honetako lehen lauhilekoan oinarritua, oinarrizko hezkuntza tresnak ugari eta askotarikoak sortu ditu, ikaslearen hezkuntzari egokitutakoak. Beharrezkotzat jotzen baita ikasleek orainaldi aldakorra bizi dezaten eta egunez egun adierazten zaien etorkizunerako presta daitezen.

Gako-prozesu hori zuzentzeaz arduratzen diren pertsonei galdetu zaie zer egin duten, eta honako hau erantzun dute: “Gure ikasleak Arizmenditik irtetean nolakoak izatea nahi dugun planteatu dugu. Eta, horrela, zazpi bereizgarri eta hogeita zazpi ezaugarri profitatu ditugu, zazpi bereizgarri horiek modu sakonagoan definitzen dituztenak: pertsona analitiko-kritikoa, barne-sendotasunarekin, eraldatzailea, euskalduna, enpatikoa, kooperatibista-autogestionarioa eta sortzailea. Harrokeriarik gabe baiezta dezakegu hezkuntza literaturan aurki daitekeen lehen profila dela, xehetasun maila horrekin eta bere eraginetan ebaluatua izan dadin”.

Pertsona eredu hori lantzeko eta garatzeko zehaztu diren oinarrizko hezkuntza ildoei eta aukera metodologikoei dagokienez, ikastola honetako arduradunek honako hau diote: “Garai aldaketa baten aurrean gaude, hezkuntza paradigman birdefinitu, birpentsatu eta berreraikitzea eskatzen duen une historiko baten aurrean. Horretarako, hezkuntza-ekintzaren zergatiak eta zertarakoak kontuan hartuko dituzten oinarrizko hezkuntza-ildoak definitu behar dira, zehaztu dugun pertsona-eredua lortzeko. Era berean, Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzarako oinarrizko ildo komun horiek aukera metodologikoak behar dituzte, adin bakoitzera egokitu ahal izateko. Emaitza oinarrizko hamabi hezkuntza-ildo izan dira, eta horietako bakoitzari aukera metodologiko egokienak esleitu dizkiogu: ikaskuntza kooperatiboa, PROI, Learning by doing, Flipped Classroom, TBL, Learnin by teaching, Ikerketa/ausnarketa, Haur eta gazteentzako filosofia, Hezkuntza formalaren eta ez-formalaren integrazioa, Komunikazio ez-bortitza, Tutoritza pertsonalizatua, PRH, Mindfulness, 360º ebaluaketa eta ebaluaketa hezigarria)”.

Une honetan, Arizmendiren eta kanpoko aholkularien talde balioaniztun eta diziplina anitzeko bat prototipo bat egiten ari da, ikasleei, haien familiei eta haien hezitzaile profesionalei ikaskuntzan eta irakaskuntzan lagunduko dieten materialak ekoizten hasteko, eta emaitzak zientifikoki egiaztatzea ahalbidetuko duten ebaluazio-tresnak sortzeko ikertzen ari dira.

Arizmendiko arduradunen azken hitzek etorkizuna adierazten dute: “Gure ekarpena egin nahi diogu egungo eta etorkizuneko hezkuntza sektoreari. Uste dugu ezin dugula norbaitek bidea erraztu arte itxaron. Arizmendik berak izan behar du etorkizuna. Bera, bere pertsonak eta bere ingurua dira eraldaketarako subjektu aktiboak. Garai honek eskatzen duen autogestio pertsonala eta soziala asmatu, proiektatu eta praktikatzeko unea da “.